செஸ் ஒலிம்பியாட்: இரு அணிகளை களமிறக்கும் இந்தியா

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் ஓபன் மற்றும் மகளிா் பிரிவுகளில் பங்கேற்பதற்காக தலா 2 அணிகளை அறிவித்துள்ளது இந்தியா.