செஸ் ஒலிம்பியாட் தங்கம்: இந்தியாவுக்கு பிரகாசமான வாய்ப்பு

செஸ் ஒலிம்பியாட் 2022-இல் தங்கம் வெல்ல இந்தியாவுக்கு பிரகாசமான வாய்ப்பு உள்ளது என அணியின் சிறப்பு பயிற்சியாளரும், முன்னாள் உலக சாம்பியனுமான போரீஸ் கெல்ஃபாண்ட் தெரிவித்துள்ளாா்.