சேலத்தில் ஒருங்கிணைந்த ஜவுளிப் பூங்கா! ஏற்றுமதியை மேம்படுத்த வாய்ப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த ஜவுளிப் பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.