ஜூனியர் ஹாக்கி: அரையிறுதியில் உ.பி., ஒடிஸா

தேசிய ஜூனியர் ஆடவர் ஹாக்கி போட்டியில் உத்தர பிரதேசம், சண்டீகர், ஹரியாணா, ஒடிஸா அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறின.