ஜென்டில்மேன் 2 இயக்குநர் யார்?: அறிவித்தார் குஞ்சுமோன்

ஜென்டில்மேன் 2 படம் பற்றிய புதிய அறிவிப்பை குஞ்சுமோன் வெளியிட்டுள்ளார்.