டு பிளெஸ்சிஸ்ஸை கேப்டனாக அறிவிக்கவுள்ளதா ஆர்சிபி?

கடந்த வருடம் சிஎஸ்கே அணியில் விளையாடிய டு பிளெஸ்ஸிஸ், ஆர்சிபி அணி கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவார் என்று…