டெஃப்லிம்பிக்ஸ்: இந்தியாவுக்கு 3-ஆவது தங்கம்

பிரேஸிலில் நடைபெறும் காதுகேளாதோருக்கான ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியில் துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியாவுக்கு 3-ஆவது தங்கம் கிடைத்துள்ளது