டெஃப்லிம்பிக்ஸ்: டென்னிஸில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளி

பிரேஸிலில் நடைபெறும் காதுகேளாதோருக்கான ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியில் டென்னிஸ் விளையாட்டின் ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளிப் பதக்கம் கிடைத்தது.