ட்ரோன் நிறுவனத்தில் எம்.எஸ். தோனி முதலீடு

முன்னாள் இந்திய அணி கேப்டன் எம்.எஸ்.தோனி கருடா ட்ரோன் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்துள்ளார்.