தசாவாதாரம் 2 எப்போது?: கே.எஸ். ரவிக்குமார் விளக்கம்

rsquo;தசாவாதாரம் 2 rsquo; திரைப்படத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.