தடுமாறும் தவன்; தகுந்த ஃபாா்மில் ருதுராஜ், வெங்கடேஷ்: தென் ஆப்பிரிக்க தொடருக்கான பரமபதம்