தடைகளால் உறுதி கொண்டேன்: நிகாத் ஜரீன்

குத்துச்சண்டை வாழ்க்கையில் கண்ட சவால்களாலேயே மனோரீதியாக தாம் உறுதி கொண்டதாக புதிய உலக சாம்பியனான நிகாத் ஜரீன் தெரிவித்தாா்.