தமிழக சட்டப்பேரவை 100

பழம்பெரும் பாரம்பரியம் கொண்ட தமிழக சட்டப் பேரவை நூற்றாண்டைக் காண்கிறது. இந்த நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டத்துக்கு தலைமை