தமிழ்நாடு எனும் தனிப்பெருமை!

தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சா்களான பேரறிஞா் அண்ணா, கலைஞா் கருணாநி ஆகியோரின் நெறியிலேயே இன்றைய முதலமைச்சரின் கோட்பாடு அமைந்தது என்றும் பாராட்டத்தக்கது.