தமிழ் சினிமாவில் துணை நடிகைகளுக்கு தொடரும் பாலியல் ரீதியிலான பிரச்னைகள்: தீர்வு என்ன?

தமிழ் சினிமாவில் துணை நடிகைகளுக்கு நிகழும் பாலியல் ரீதியிலான பிரச்னைகள் குறித்து ஒரு பார்வை.