‘தமிழ் வாழ்க’ எனக் கூறுவது என் கடமை: கமல்ஹாசன்

மொழி குறித்து பேசிய நடிகர் கமல்ஹாசன் தமிழ் வாழ்க எனக் கூறுவது என் கடமை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.