தாமஸ் கோப்பை பேட்மிண்டன்: வரலாறு படைத்தது இந்தியா

தாமஸ் கோப்பை பேட்மிண்டன் கோப்பையை வென்று இந்தியா வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.