தாமஸ் கோப்பை: வரலாறு படைத்தது இந்தியா!

தாமஸ் கோப்பை பாட்மின்டன் போட்டியின் 73 ஆண்டுகால வரலாற்றில் முதல் முறையாக இந்தியா சாம்பியன் ஆகியிருக்கிறது.