திருப்பூர் பின்னலாடைத் தொழிலில் முத்திரை பதிக்கும் வடமாநிலப் பெண் தொழிலாளர்கள்

திருப்பூரில் உள்ள பின்னலாடை உற்பத்தித் தொழிலிலும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழகம் மட்டுமின்றி வடமாநிலங்களைச் சேர்ந்த பெண்களும் அதிக அளவில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.