திருமணத்திற்குப் பின் பெண்கள், கணவரின் பெயரை சேர்க்க வேண்டுமா? – இந்திய இளைஞர்களின் பதில்!


இந்தியாவில் பெண்கள் பெரும்பாலாக திருமணத்திற்குப் பின்னர் கணவரின் பெயரையோ அல்லது குடும்பத்தின் பெயரையோ தங்கள் பெயருடன் சேர்த்துக்கொள்ளும் வழக்கம் பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்து வருகிறது.