தி லெஜண்ட் படத்தின் அடுத்த பாடல் எப்போது?

தி லெஜண்ட் படத்தின் 2-வது பாடம் மே 20 அன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.