துபை சாம்பியன்ஷிப்பில் ஜோகோவிச்

துபை டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் உலகின் நம்பா் 1 வீரரான, சொ்பியாவைச் சோ்ந்த நோவக் ஜோகோவிச் களம் கண்டுள்ளாா்.