துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியாவுக்கு 4, 7-ஆவது இடம்

ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் 10 மீட்டா் ஏா் ரைஃபிள் பிரிவில் இந்திய ஆடவா் அணி 4-ஆம் இடமும், மகளிா் அணி 7-ஆம் இடமும் பிடித்தன.