துப்பாக்கி சுடுதல்: முதலிடத்தில் இந்தியா

ஜொ்மனியில் நடைபெறும் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் ஜூனியா் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில், வியாழக்கிழமை நிலவரப்படி இந்தியா பதக்கப்பட்டியலில் 10 பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தில் இருக்கிறது.