துல்கர் நடித்த சீதா ராமம்: பாடல் வெளியீடு

துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள சீதா ராமம் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஹே சீதா, ஹே ராமா பாடல் வெளியாகியுள்ளது.