துளிகள்…

உலக ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் சௌரவ் கோஷல் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் தோற்றாா்.