தென் ஆப்பிரிக்க டெஸ்ட் தொடா்: காயத்தால் ரோஹித் சா்மா விலகல்