தெலுங்கானா ஸ்பெஷல் போச்சம்பள்ளி ஐகாட் கைத்தறிப் பட்டு!