தேசிய துப்பாக்கி சுடும் போட்டி: தமிழக என்சிசி படை இரண்டாமிடம்

தேசிய அளவிலான துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி மற்றும் அந்தமானை உள்ளடக்கிய இயக்குநரகம் தேசிய அளவில் இரண்டாவது இடத்தைப்பெற்றுள்ளது.