தொண்டை அடைப்பான் நோயால் இதயம் பாதிக்க வாய்ப்பு:  மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் செல்வி தகவல்