நடுத்தர வயதில் நடுங்கச் செய்யும் மெனோபாஸ் பிரச்னையை எப்படி சமாளிக்கலாம்?

சில பேருக்கு சுதந்திரத்தையும், சில பேருக்கு பிரச்னையையும் பலருக்கு தொல்லையையும் தருகிறது இந்த மெனோபாஸ்.