நரசிங்கம்பேட்டை நாகசுரத்துக்கு புவிசார் குறியீடு!

கும்பகோணம் அருகே உள்ள நரசிங்கம்பேட்டை நாகசுரத்துக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது.