நாட்டில் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட கரோனா தடுப்பூசி எண்ணிக்கை 180.19 கோடியைக் கடந்தது

நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 4,61,318 கரோனா தடுப்பூசி டோஸ்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன.