நாா்வே செஸ்: ஆனந்த் முன்னிலை

நாா்வே செஸ் போட்டியில் கிளாசிகல் பிரிவில், நடப்பு உலக சாம்பியனும், உள்நாட்டு வீரருமான மேக்னஸ் காா்ல்செனை இந்தியாவின் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் 5-ஆவது சுற்றில் திங்கள்கிழமை வீழ்த்தினாா்.