நிதி பற்றாக்குறையால் தடுமாறும் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி: எல்லை விரிவாக்கம் செய்ய முதல்வா் உத்தரவிடுவாரா?

பரப்பளவில் சிறியதாகவும் தமிழகத்திலேயே அதிக நிதிப் பற்றாக்குறையுடனும் உள்ள திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்கு கூடுதல் நிதி வருவாய் கிடைக்கும் வகையில் எல்லை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான அறிவிப்பினை தமிழக முதல்வா்