’நியர்பை பிரண்ட்ஸ்’ வசதியை நிறுத்துகிறது ஃபேஸ்புக்

ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கும் நியர்பை பிரண்ட்ஸ் வசதியை நிறுத்துவதாக மெட்டா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.