நியூஸி.க்கு எதிரான டெஸ்ட்: வங்கதேசம் 73 ரன்கள் முன்னிலை