நியூஸி.க்கு எதிரான முதல் டி20: சூா்யகுமாா் அசத்தலில் இந்தியா சூப்பா் வெற்றி