நீட் தோ்வு தவிா்க்க முடியாதது! இ. பாலகுருசாமி

lsquo;நீட் தோ்வு ஏழைகளுக்கு எதிரானது rsquo;, lsquo;தற்கொலையைத் தூண்டக் கூடியது rsquo;, lsquo;அறிவுத் தீண்டாமையை ஊக்குவிக்கிறது rsquo; போன்ற கருத்துகள் ஆதாரமற்றவை.