நீளம் தாண்டுதலில் ஸ்ரீசங்கா் ஏமாற்றம்: 7-ஆவது இடம்

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் நீளம் தாண்டுதல் இறுதிச் சுற்றில் இந்திய வீரா் முரளி ஸ்ரீசங்கா் 7-ஆவது இடத்தையே பெற்றாா்.