நோய்க்கு இடங்கொடேல்

70 லட்சம் மக்களுக்கு புகையிலையினால் மரணம் ஏற்படுகிறது என அதிா்ச்சி தரும் தகவலை அது வெளியிட்டுள்ளது.