பணம் முக்கியமல்ல, சிஎஸ்கேவுக்கு விளையாட வேண்டும்: ராபின் உத்தப்பா

ஐபிஎல் ஏலத்தில் சிஎஸ்கே அணி தன்னை மீண்டும் தேர்வு செய்யவேண்டும் எனப் பிரார்த்தனை செய்ததாகப் பிரபல வீரர் ராபின் உத்தப்பா கூறியுள்ளார்.