பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு செஸ் போட்டி: ஏஐசிஎஃப்

நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிக் குழந்தைகளுக்காக செஸ் போட்டியை நடத்த அகில இந்திய செஸ் சம்மேளனம் (ஏஐசிஎஃப்) முடிவு செய்துள்ளது. இது, தமிழகத்தில் ஜூலை – ஆகஸ்டில் நடைபெறவுள்ள