பழங்கள் சாப்பிட்டா மன அழுத்தம் வராதாம், ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு


தொடர்ந்து பழங்கள் சாப்பிட்டு வருபவர்களுக்கு மன அழுத்தம் என்பது குறைவு என ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.