பாடிக்கொண்டிருக்கும் போதே மயங்கி விழுந்த பாடகர் மரணம்

78 வயதான பின்ணனிப் பாடகர் எடவா பஷீர் காலமானார்.