பாட்மின்டன் லீக்: கோவை, சென்னை வெற்றி

சென்னையில் நடைபெறும் தமிழ்நாடு பாட்மின்டன் சூப்பா் லீக் போட்டியில் 2-ஆம் நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை கோவை, சென்னை அணிகள் வென்றன.