பாலா படம்: வதந்திக்கு சூர்யா மீண்டும் விளக்கம்

கருத்து மோதலால் படப்பிடிப்பு தொடர்ந்து நடைபெறாது, இனிமேல் படம் வெளியாவது சந்தேகம் என்றெல்லாம்…