பாலிவுட்டில் அறிமுகமாகும் இயக்குநர் பாலாஜி மோகன்

பாலிவுட்டில் அறிமுகமாகிறார் பாலாஜி மோகன். இதுகுறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.