பிசிசிஐ ஒப்பந்த ஊதியம்: பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்ட புஜாரா, ரஹானே, பாண்டியா

பிசிசிஐ-யின் ஆண்டு ஒப்பந்த ஊதியத்தில், ஃபாா்மில் இல்லாத மூத்த வீரா்களான சேதேஷ்வா் புஜாரா, அஜிங்க்ய ரஹானே, ஹாா்திக் பாண்டியா ஆகியோா் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனா்.