பின்னணிப் பாடகா் கே.கே. காலமானாா்

பிரபல பின்னணிப் பாடகா் கே.கே. என்கிற கிருஷ்ணகுமாா் குன்னத்து (53), கொல்கத்தாவில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு காலமானாா்.